Medische aanpassingen

VOOR EEN LANGER WOONCOMFORT

Woningaanpassingen kunnen het leven van iemand die gehandicapt of ziek is een stuk vergemakkelijken. Soms zijn ze zelfs noodzakelijk om zelfstandig te kunnen blijven wonen. In dat kader verplicht de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeenten om voor goede woonvoorzieningen te zorgen in de vorm van aanpassingen aan de woning, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van verlaagde drempels, opstappen, verhoogde toiletten, antislipvloeren en een traplift.

Bent u minder beweeglijk door een handicap, ziekte of ouderdom? Rasenberg installeert alle medische aanpassingen op aangeven van de WMO van uw gemeente. We realiseren de aanpassing vakkundig, zodat u weer prettig kunt wonen in uw eigen huis. Daarbij kunt u er vanuit gaan dat we altijd op de hoogte zijn van de actuele regelgeving. Zo kunt u in bepaalde gevallen subsidie krijgen voor de aanpassingskosten. Vraag hiernaar bij uw gemeente.