Gecertificeerde asbestverwijdering

IS EEN VAK APART

Het inademen van kleine deeltjes asbest kan ernstig gevaar opleveren voor de gezondheid. Pas op langere termijn worden de gevolgen ervan zichtbaar. Daarom is het verwijderen van asbest specialistenwerk en heeft de overheid bepaald dat dit alleen door gecertificeerde bedrijven uitgevoerd mag worden.

Reguliere asbestverwijdering, zoals bij sloop en renovatie, vereist een goede voorbereiding en deskundige uitvoering. Rasenberg is gecertificeerd voor het verwijderen van asbesthoudende materialen en adviseert in alle voorkomende asbestverwijderingen. Daarnaast worden alle bouwkundig gerelateerde materialen, zoals asbestplaten, leidingen en schoorsteenkanalen, door ons volgens de wettelijke regelgeving verwijderd en vervangen door alternatieve materialen.

Ook in een saneringstraject zijn we u graag behulpzaam. Wij verzorgen voor u de asbestinventarisatierapportage en desgewenst assisteren wij u bij het verkrijgen van de sloopvergunning. Ook het tijdig informeren van alle betreffende overheidsinstanties wordt door ons verzorgd.

Molengraafseweg in Boxtel
Molengraafseweg in Boxtel